• 1

Որակի հսկողություն

Որակի հսկողություն

 Շշերի որակի վերահսկում

4
3
7

Եկույցները կենտրոնանում են բոլոր չափսերի վրա, ներառյալ հավաքման մասի չափերը

Երեխայի բաղադրիչների կարծրության և չափի ստուգում:

Մետաղագրական կառուցվածքի և կարծրության ուսումնասիրություն

Քննություն և վերլուծություն

3

Առաձգական ուժ

1

Ավազի փորձարկում

2

Հացահատիկի չափի չափման հետ միասին կառուցվածքի և փաթիլների բաշխման մանրադիտակային հետազոտություն:

Quality Control
Quality Control2
Quality Control1